Aanmelden lidmaatschap

  Geboorte datum:

  __

  __

  __

  Lid type:

  Afdelingen:

  __

  Onderwerp:

  Uw bericht:

  __

  Voor de leden van de afdeling ‘MVW Vliegen’ is het lidmaatschap van de ‘KNVvL-modelvliegsport’ verplicht!

  In bezit van veiligheidsbrevetten:

  In bezit van instructeur bevoegdheid:

  __

  MACHTIGING voor een doorlopende SEPA incasso

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de MVW om doorlopend, doch eenmaal per jaar incasso opdrachten te sturen naar uw bank om de jaarlijkse contributie voor uw lidmaatschap bij de MVW van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Bij deze machtiging wordt door de MVW een Crediteurnr. en een Mandaatnr.’ verstrekt. Deze nummers worden op uw rekeningafschrift getoond.

  Bankrekening nr. (IBAN) NL 00 BANK 0000 0000 00

  __