Een beeldmerk of logo is een grafische uiting die met een bedrijfs- of productnaam dan wel met een organisatie geassocieerd wordt. Het woord “logo” is afgeleid van het Griekse woord “λόγος” dat kan worden vertaald als “woord”.

Een beeldmerk kan bestaan uit een woordmerk, een kleine afbeelding, lettermerk, monogram, embleem, zegel, mascotte dat symbool staat voor een woord of combinatie van woorden of uit een combinatie van een aantal van deze dingen. Een beeldmerk is een beeld dat overeenkomt met het merk.
Bron: Wikipedia

De geschiedenis is soms niet te achterhalen!

Helaas kunnen we de ontwerper van het MV-Woubrugge logo niet meer achterhalen. Ook de reden van de verschillende schrijfwijzes van de verenigingsnaam zal voor ons een raadsel blijven.

De naam Modelbouw Vereniging Woubrugge voluit schreven kun je in de statuten lezen van achtentwintig februari tweeduizend tweeëntwintig. Zelfs over de schrijfwijze van de volledige naam is in de loop van de jaren enige verwarring ontstaan. Is het nu ‘modelbouwvereniging Woubrugge’, ‘model bouw vereniging Woubrugge’ of ‘ModelBouw Vereniging Woubrugge’. Het zou niet zo moeilijk moeten zijn als je de statuten leest.

Afkortingen zoals: MBVW, MBV-Woubrugge, mv-Woubrugge en MVW zijn wel de bekendste schrijfwijzes van de naam geweest. Gelukkig heeft de moderne tijd eenduidigheid gebracht, het website adres is www.mvwoubrugge.nl en dat wordt met kleine letters geschreven!

Als we de archieven doorzoeken komen we het originele handgetekende logo niet meer tegen. De eerste digitale versie van het logo stamt uit 2016 waar het als briefpapier logo werd gebruikt. Samen met een verkleurde sticker op groot formaat kon de reconstructie beginnen.

Reconstructie van het oude logo

Ook het logo kent de nodige variaties! In het midden van het logo kom je soms de letter ‘B’ tegen. Het is de ‘B’ van het woord ModelBouw. Hoewel het woord modelbouw altijd als een woord werd geschreven, blijft het een raadsel waarom de letter ‘B’ geaccentueerd werd. Ook de originele kleuren zijn een raadsel geworden, aangezien elke drukker hier zijn eigen interpretatie aan gaf. Voor de reconstructie van het logo zijn de volgende stappen genomen:

Stap 1.
Het briefpapier logo (1) heeft door de compressie methode te veel informatie verloren, maar het is wel bruikbaar voor de kleurbepaling aangezien digitale bestanden niet verkleuren. 😉

Stap 2.
Afbeelding (3) het originele briefpapier logo (1) en de scan (2) van de sticker wijken vergeleken met elkaar te veel af.

  • De vier afkortingletters in het midden van het logo zijn fantasieletters met het gevolg dat je die opnieuw moet ontwerpen.
  • Het letters van de verenigingsnaam geven nog meer problemen. De afstanden tussen de letters zijn niet consequent en het lettertype is niet meer te achterhalen.
  • De strepen vanuit de hoeken hebben niet dezelfde afstand en de linker- en rechterhelft zijn verschillend ten opzichte van elkaar.

Kort samengevat: De scan van de sticker kan je alleen als inspiratiebron gebruiken.

Stap 3.
Het logo (4) is opnieuw getekend met Adobe illustrator. Alle lijnen, pictogrammen en letters zijn daarna omgezet naar een out-line weergave. Het grootste voordeel hiervan is dat iedereen het logo kan vergroten of verkleinen en dat zonder kwaliteitsverlies. De laatste stap was kopiëren van de kleurinformatie vanuit het originele briefpapier logo.

Stap 4.
De zoektocht naar de originelen en het tekenen van het nieuwe logo (5) heeft meerder dagen en dus vele manuren gekost. Het aanleveren van de juiste logo bestanden is nu een fluitje van een cent geworden. De hamvraag blijft mij achtervolgen, is deze investering in tijd wel de moeite waard geweest? Voor velen is goed genoeg al voldoende.

Het opnieuw getekende logo is al een aantal jaren in gebruik. Toch wordt het oude lage resolutie briefpapier logo nog regelmatig gebruikt en echt uitbannen van dit bestand is in de digitale wereld bijna onmogelijk. Het enige wat we kunnen doen is vertellen dat er hogere resolutie bestanden bestaan.

Het briefpapier

Zoals ik al aangaf er is weinig archiefmateriaal bewaard gebleven. De eerste documenten werden nog met een typemachine gemaakt en het gebruik van het MV-Woubrugge logo op briefpapier is mij niet bekend.

In de gescande archiefstukken van 2016 kom je voor het eerst het MV-Woubrugge logo tegen in de “Kast en sleutel overeenkomst” van 27 februari 2013.

In 2014 is de vereniging lid geworden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Maar het eerste briefpapier met het KNVvL logo verscheen pas in 2018.

In 2019 komen we in het jaarverslag het ANSF-logo tegen, maar dat is ook de laatste keer geweest.

Aan eind van 2020 zie je voor het eerst het logo van de Samenwerkende Nederlandse Modelvlieg Verenigingen onder het logo van de KNVvL verschijnen.

In 2022 zijn de adresgegevens opnieuw toegevoegd aan het briefpapier. Dit zijn ook de eerste documenten waarin de datum en het versie nr. van het document worden vermeld in de voet teksten.

In 2023 zie je het eerste concept briefpapier verschijnen met het nieuwe logo. De logo’s van de KNVvL en SNMV zijn verwijderd.