MODELKERING FORMULIER

  Datum

  __
  GEGEVENS EIGENAAR

  __
  GEGEVENS MODEL

  Modelnaam

  Modeltype

  Motortype

  Status model

  Aantal cellen (0-12)

  Propellermaat (0x0)
  inch

  Hoofdrotor diameter (0-150)
  cm

  __
  TECHNISCHE KEURING

  De baancommissaris/instructeur controleert op basis van richtlijnen, zijn kennis en ervaring of het model voldoet aan de eisen voor een veilige vluchtuitvoering. Uitgangspunt is hierbij de KNVvL Handleiding Keuring van Modelvliegtuigen en de EU normen. (CE & RDW exploitantnummer)

  Opmerkingen technische keuring

  Technische keuring

  __
  GELUIDSKEURING

  Het vliegtuig wordt met de neus in de windrichting op 1 meter hoogte van de grond gehouden. De motor dient vol vermogen te draaien en vervolgens wordt elke 90 graden rondom het vliegtuig het geluid op 7 meter afstand gemeten. Het gemiddelde van deze metingen moet onder de geluidsnorm vallen:
  2-takt methanol max. 80 dB(A)
  2-takt benzine max. 85 dB(A)
  4-takt/elektro max. 85 dB(A

  Windsnelheid (0-30)
  m/s (max.5 m/sec)

  Geluidmeting gemiddeld* (0-120)
  dB(A)

  Opmerkingen geluidskeuring

  Geluidskeuring

  __
  KEURING AFRONDEN

  Foto model met eigenaar (max. 10mb type: jpg, jpeg, bmp, png)

  Gekeurd door: (meerdere selecties mogelijk!)

  Kopie verzenden naar:

  Het model is goed gekeurd en voorzien van een keuring-sticker